ได้รับการรับรอง "กิจการเพื่อสังคมลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ"

จากการรวมกลุ่มของพ่อๆแม่ๆของเด็กพิเศษ  6 ครอบครัว เมื่อปี พ.. 2551 เพื่อพัฒนาลูกๆ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ เช่น อาบน้ำ กินข้าว ขับถ่าย และคาดหวังว่า วันหนึ่งลูกจะสามารถ ใช้ชีวิตในสังคมได้เมื่อ พ่อแม่ #จากโลกนี้ไปแล้ว และเมื่อ ปี พ.. 2559 เราพบว่า การส่งให้ลูกๆเด็กพิเศษ ออกไปทำงาน เพื่อหารายได้เลี้ยงชีวิตตนเอง โดยไม่มีพ่อแม่คอยช่วยเหลือไม่สามารถทำได้   พ่อแม่จึงต้องไปทำงานช่วยลูกเพื่อให้งานของลูกดำเนินไปได้ ในกลุ่มจึงคิดงานที่ ลูกและพ่อแม่ทำด้วยกันแบบครอบครัวและทำกันหลายครอบครัวในกลุ่มเด็กพิเศษ จึงเกิดเป็นองค์กรเด็กพิเศษ เพื่อให้องค์กร เป็นจุดศูนย์กลาง หากวัน หนึ่งพ่อแม่  #จากโลกนี้ไปแล้ว องค์กรก็จะเป็นตัวเชื่อมและดูแลต่อจากรุ่นสู่รุ่น (เด็กพิเศษรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง พ่อแม่รุ่นพี่ดูแลถ่ายทอด สู่พ่อแม่รุ่นน้องและหลานๆเด็กพิเศษ) จากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกพังงา เพื่อฝันให้เป็นจริง จึงร่วมมือกัน 33 ครอบครัวเด็กพิเศษ ก่อตั้งเป็น #บริษัทเด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด (Special Children Social Enterprises CO.,LTD.)  

บริษัทเราเริ่มจากการรวมตัวของผู้ปกครองเด็กพิเศษสร้างกิจการ เพื่อให้เด็กพิเศษเป็นเจ้าของกิจการ   ให้พ่อแม่ลูกทำงานด้วยกัน(แก้ปัญหาให้เด็กพิเศษมีงานทำและมีรายได้ มีกิจการเป็นของตัวเอง) เป้าหมายที่แท้จริงคือช่วยเหลือสังคม  เมื่อผู้ปกครอง(รุ่นแรก)ตายไป องค์กรและเด็กพิเศษ(รุ่นแรก)ยังอยู่ และผู้ปกครองรุ่นถัดไปก็ดูแลองค์กรและเด็กพิเศษ(รุ่นแรก)และรุ่นถัดๆไปไม่ให้เป็นภาระของสังคม...ยังช่วยเหลือสังคมในวงกว้างเป้าหมายครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อส่งเสริมบำบัดและพัฒนาเด็กทั้งด้านการช่วยเหลือตนเอง สังคม อารมย์และเมื่อโตขึ้นก็ส่งเสริมอาชีพให้เด็กพิเศษมีรายได้และมีงานทำ บริษัทไม่ใช่กิจการส่วนตัวของใครคนไดหรือกลุ่มไดแต่ต้องการให้เป็นของสังคมเพื่อสังคมอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืน.............................................................................

 

 FaceBook : https://www.facebook.com/autistic8     (ฝาก ช่วยกดถูกใจ ให้กำลังใจกับ เด็กๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ)
               FaceBook : https://www.facebook.com/joe1th         (กิจกรรมของการขับเคลื่อนขององค์กร ครับ)

     เบอร์โทร : 0616636445 (Add Line  จากเบอร์นี้ ครับ)

ขอขอบพระคุณทุกแรงใจ ที่อุดหนุนสินค้าเด็กพิเศษ ช่วยให้พวกเขามีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของ #บริษัทเด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด

 

 

 สบู่ น้ำแร่ขมิ้น
                           ประโยชน์ในการบำรุงผิวประการแรกของขมิ้นคือ การช่วยรักษาอาการสิว และเม็ดผื่นคันต่างๆ ขมิ้นเป็นแหล่งรวมของสารต่อต้านแบคทีเรีย และสารฆ่าเชื้อต่างๆ จึงสามารถช่วยรักษา และป้องกันอาการสิว หรือผื่นคันต่างๆตามผิวพรรณ รวมทั้งช่วยรักษารอยแผลเป็นจากสิวอีกด้วย นอกจากนี้ขมิ้นยังมีส่วนช่วยทำให้ผิวขาวใส เปล่งประกายขึ้น และช่วยลดความมันของของผิวหน้าอีกด้วย

 

แปรรูปน้ำยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ หมอนใบยางพาราและหมอนรองคอ

เราแปรรูป น้ำยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา หมอนรองคอ จานรองแก้วยางพารา และ อื่นๆ ที่มาจากน้ำยางพาราและรับผลิตตามความต้องการลูกค้า

 

 

รับการรับรอง "กิจการเพื่อสังคม" จาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ
ตัวแทนบริษัท (นายกัมปนาท มหันต์) ได้รับเชิญมายังทำเนียบรัฐบาล และเข้าพบ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 เปิดตัว 15 ภาคธุรกิจ สอบผ่านกิจการเพื่อสังคมเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

พร้อม พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นำคณะผู้แทนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองกิจการเพื่อสังคม มายังทำเนียบรัฐบาล

เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สนับสนุนโดย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และ 


สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด

 

ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.พังงา
นายกัมปนาท มหันต์ รับโล่จาก 

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก ปี 2561

 

กัมปนาท มหันต์ มาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก
กัมปนาท มหันต์

โล่ มาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก ปี 2561 ออทิสติกพังงา กัมปนาท มหันต์

โล่ มาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก ปี 2561 ออทิสติกพังงา กัมปนาท มหันต์

ได้รับกำลังใจจากท่าน

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

โล่ มาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก ปี 2561 ออทิสติกพังงา กัมปนาท มหันต์

โล่ มาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก ปี 2561 ออทิสติกพังงา กัมปนาท มหันต์

 ได้รับกำลังใจจากท่าน

นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม 

 

 

 ชมรมผู้ปกครองบุุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา เป็นองค์ สาธารณะประโยชน์

 

 

โล่ มาตรฐานองค์กร ชมรมผู้ปกครองบุุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา ปี 61

 

ใบรับรอง มาตรฐานองค์กร ชมรมผู้ปกครองบุุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา ปี 61

 

  

โล่ มาตรฐานองค์กร ชมรมผู้ปกครองบุุคลออทิสติกจังหวัดพังงา ปี 58

ใบรับรอง มาตรฐานองค์กร ชมรมผู้ปกครองบุุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา ปี 58

 

 

นายกัมปนาท มหันต์ ตัวแทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา รับโล่จาก
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

 

นายกัมปนาท มหันต์ ตัวแทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา
รับโล่จาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

 

ขอบพระคุณมากครับ