ประวัติชมรม

ชมรมผู้ปกครองบุคคล ออทิสติกพังงา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553

โดย นาย กัมปนาท มหันต์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง