ประวัติชมรม

จากการรวมกลุ่มของพ่อๆแม่ๆของเด็กพิเศษ  6 ครอบครัว ใน อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา (ต้องบอกว่ากันดาร ขอขยายความว่ากันดารคือ ห่างจาก อำเภอเมือง 65 กิโลเมตร) เมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาลูก เด็กพิเศษ ประมาณว่า (พ่อแม่เป็นครูจำเป็น เพื่อพัฒนาลูก) ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ เช่น อาบน้ำ กินข้าว ขับถ่าย และคาดหวังว่าวันหนึ่งลูกจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ (ข้อนี้ น่าจะยาก) และเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ใด้ก่อกำเนิด เป็น ชมรมฯ เต็มตัว (คือมีการเช่าสถานที่ตั้งชมรมมีหลักแหล่ง จนถึงปัจจุบัน) 

ชมรมผู้ปกครองบุคคล ออทิสติกพังงา

โดย นายกัมปนาท มหันต์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง 


 

 

 

 

 

 

ประวัติชมรม

ชมรมผู้ปกครองบุคคล ออทิสติกพังงา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553

โดย นาย กัมปนาท มหันต์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง 


 

 

 

 

 

ใด้มาตรฐานองค์กรระดับดี ปี 2558

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกพังงา

ได้รับมาตฐานองค์กรระดับดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

โล่ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

โล่ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

ประกาศ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

ประกาศ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

 

นาย กัมปนาท มหันต์ รับโล่ จาก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

 

นายกัมปนาท มหันต์ รับโล่ จาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

 

นาย กัมปนาท มหันต์ รับโล่ จาก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

นายกัมปนาท มหันต์ รับโล่จาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ปี 2558 ออทิสติกพังงา

ใด้มาตรฐานองค์กรระดับดีมาก ปี 2561

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกพังงา

ได้รับมาตรฐานองค์กรระดับดีมาก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา

โดย นายกัมปนาท มหันต์ รับโล่จาก 

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรฐานองค์กร ปี 2561 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา

โล่ มาตรฐานองค์กร ระดับดีมาก ปี 2561

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา

ได้รับกำลังใจจากท่าน

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ได้รับกำลังใจจาก

นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมจังหวัดพังงา

ได้รับกำลังใจจากนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม