ประวัติชมรม

จากการรวมกลุ่มของพ่อๆแม่ๆของเด็กพิเศษ  6 ครอบครัว ใน อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา (ต้องบอกว่ากันดาร ขอขยายความว่ากันดารคือ ห่างจาก อำเภอเมือง 65 กิโลเมตร) เมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาลูก เด็กพิเศษ ประมาณว่า (พ่อแม่เป็นครูจำเป็น เพื่อพัฒนาลูก) ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ เช่น อาบน้ำ กินข้าว ขับถ่าย และคาดหวังว่าวันหนึ่งลูกจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ (ข้อนี้ น่าจะยาก) และเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ใด้ก่อกำเนิด เป็น ชมรมฯ เต็มตัว (คือมีการเช่าสถานที่ตั้งชมรมมีหลักแหล่ง จนถึงปัจจุบัน) 

ชมรมผู้ปกครองบุคคล ออทิสติกพังงา

โดย นายกัมปนาท มหันต์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง