58/04/16 นายกัมปนาท มหันต์ ประธานสภาผู้พิการพังงา และกรรมการสภา เข้าพบ คณะทำงานด้านผู้พิการของ อบจ. เพื่อปรึกษางานด้านคนพิการ

16-04-2558_นายกัมปนาท มหันต์ ประธานสภาผู้พิการพังงาและกรรมการสภา เข้าพบคณะทำงานด้านผู้พิการของ อบจ. เพื่อปรึกษางานด้านคนพิการ