58/04/16 นายกัมปนาท มหันต์ ประธานสภาผู้พิการพังงาและกรรมการสภาเข้าพบ ผอ. การท่องเที่ยวและกีฬาพังงาเพื่อปรึกษาการจัดกีฬาคนพิการพังงา

16-04-2558_นายกัมปนาท มหันต์ ประธานสภาผู้พิการพังงาและกรรมการสภาเข้าพบ ผอ. การท่องเที่ยวและกีฬาพังงาเพื่อปรึกษาการจัดกีฬาคนพิการพังงา

 

 

16-04-2558_นายกัมปนาท มหันต์ ประธานสภาผู้พิการพังงาและกรรมการสภาเข้าพบ ผอ. การท่องเที่ยวและกีฬาพังงา เพื่อปรึกษาการจัดกีฬาคนพิการพังงา