57/06/25 ประชุมสภาผู้พิการ

 

25-06-2557 ประชุมสภาผู้พิการจังหวัดพังงา

 

25-06-2557 ประชุม สภาผู้พิการ จังหวัด พังงา