02-04-2554 วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก

“วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2 เมษายน 2554 พังงา” นาย อานุภาพ รอดขวัญยอดระบำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานเปิดงาน นายกัมปนาท มหันต์ เป็นประธาน จัดงาน รายนาม ผู้บริจาค ช่วยงาน ผม นายกัมปนาท มหันต์ ในฐานะประธานชมรม บุคคลออทิสติกพังงา ขอกล่าวคำขอบคุณ และขอให้บุญกุศล ครั้งนี้จงบัลดานให้ท่าน พบแต่ความสำเร็จ ทั้งกิจการงาน, ครอบครัว, สุขภาพด้วยทิญ เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายก ATSME 10,000.00 ร้าน ฟาริดา ซาลอน 3,000.00 บจก.เขาหลักลากูน่า 3,000.00 เขาหลัก ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา 2,000.00 เขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ขนมเค้ก 150 ชิ้น สุรางคณา,สมพร,อารีย์ มหันต์และครอบครัว 2,000.00 โรงแรมอัปสรา 2,000.00 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) 3,000.00 (โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน) คุณเจียมใจ สามัคคีธรรม (มอบเมื่อวันที่ 21-02-54) 1,200.00 ครอบครัว นภัสสร สุดคำนึง 1,000.00 ร้าน วรภัณฑ์ นางนิพภา ลาภพรไกร 1,000.00 วีรพงศ์ วงศ์พานิช (อดีดกำนันบางนายสี) 1,000.00 กัมปนาท และ สุดา มหันต์ 1,000.00 เขาหลักเบย์ฟร้อน รีสอร์ท 1,000.00 มันทนา มิรนาทวโรดม เขาหลักเบย์ฟร้อน รีสอร์ท 1,000.00 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ติ้นสกุล 1,000.00 สสจ.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1,000.00 นางจินตนา ปรางค์โอภาศวงษ์ 500.00 นางอำไพ อินทรภักดี 500.00 ห้างทองฮุ้นเฮง (บางม้วง) 500.00 วสวัตติ์ พฤกษ์สุนทร(ร้านบ้านยา)'+ของขวัญ 3 ชิ้น 500.00 โรงบาลตะกั่วป่า 500.00 สุวัจชัย ทองมาก 300.00 ชัยยงศ์ ฝอยทอง ชมรมชาวนคร 300.00 นายก อบต.บางเหล นายสมชาย ทิพย์วิมล 200.00 ร้านเจริณอาภรภัณฑ์ 100.00 ร้านนิกร คุณ พัชรา ปั้นตะกั่ว 200.00 ประธานชมรมชาวนคร 200.00 ลำรอง 100.00 วรรณา พิมลศรี 100.00