2558-09-29 โครงการศิลปะบำบัดให้กับน้องๆ บุคคลออทิสติก

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงา
29-30 กันยายน 2558

ปลายเดือนกันยาฯที่ผ่านมา ผมตามอาจารย์พิษณุ ธีระกนก นายกสโมสรไลออนส์ตรัง ไปพังงา ในโครงการสอนวิชาศิลปะบำบัดให้กับน้องๆ บุคคลออทิสติกที่นั่น

--------------------------

* ภาพชุดนี้ - อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) เป็นประธานเปิดโครงการสอนวิชาศิลปะบำบัดให้กับน้องๆ บุคคลออทิสติก โดยมี นายกัมปนาท มหันต์ ประธานชมรมฯเป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ มีผู้ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก อาทิ อาจารย์พิษณุ ธีระกนก นายกสโมสรไลออนส์ตรัง ผู้สอนวิชาศิลปะ / นางพจมาลย์ พูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลตะกั่วป่า / นายกณวรรธน์ กรีโส ปลัด อบต.เหล / นายไมตรี ไกรเมศ ส.อบต.เหล / นายกิตติศักดิ์ แก้วประเสริฐ ส.อบต.เหล / นายสุจินต์ ทิพย์พิมล อดีตรองนายก อบต.เหล / นานสุนันท์ อินทร์ภักดี อดีตผู้ใหญ่บ้าน

รวมทั้งกรรมการชมรมฯ ผู้ปกครอง และเด็กๆ จำนวนมาก ฯลฯ