58/07/21 ประชุมคณะทำงาน โครงการ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 โครงการค่ายสายใยรักครอบครัวคนพิการ ที่ โรงแรม ลิดเติล อะเมซอล พังงา

21-7-2558 ประชุมคณะทำงาน โครงการ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 โครงการค่ายสายใยรักครอบครัวคนพิการ ที่ โรงแรม ลิดเติล อะเมซอล พังงา

จัดโดย ชมรม ออทิสติก พังงา ทีมงาน นาง สุรดา  มหันต์ และ กรรมการ กำลัง ประชุม เตรียมงาน สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ ทีมงาน พมจ พังงา รพ ตะกั่วป่า รพ สราญรมย์ สุราษ ศูณย์การศึกษาพิเศษ พังงาครับ