58/07/16 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2558 พังงา

16-7-2558 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2558 พังงา

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกพังงา โดย นายกัมปนาท มหันต์ ประธานชมรม และ ประธานสภาผู้พิการ จังหวัดพังงา และ กรรมการ เข้า

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2558 พังงา