58/05/21 ประชุมอนุจังหวัด คุณ สุรดา มหันต์ นำเสนอโครงการ ออทิสติก งบ 80,000 ที่ประชุมเห็นชอบ

21-05-2558 ประชุมอนุจังหวัด คุณ สุรดา มหันต์ นำเสนอโครงการ ออทิสติก งบ 80,000 ที่ประชุมเห็นชอบ