58/01/13 ชมรม เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากล จังหวัดพังงา

13-01-2558 ชมรม เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากล จังหวัดพังงา