53/12/15 ประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2553 - NHA2010

คสช.เชิญครม.ร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 15-17 ธ.ค. นี้ (14/12/2010)

คณะ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เชิญ ครม. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 ประเด็นนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพร่วมกับผู้แทน 182 กลุ่มเครือข่ายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 15-17 ธ.ค. 2553
 ...